ویدئو آموزشی نرم افزار ویسمن

ویدئوهای آموزشی نحوه استفاده از نرم افزار ویسمن

نحوه کار با نرم افزار ویسمن بسیار ساده و آسان هست و تیم پشتیبانی مهرکیا، تمامی قسمت ها و سربرگ های موجود در نرم افزار ویسمن را به طور کامل به مشتریان عزیز آموزش می دهند.

نحوه کار با نرم افزار ویسمن بسیار ساده و آسان هست و تیم پشتیبانی مهرکیا تمامی قسمت ها و سربرگ های موجود در نرم افزار ویسمن رو به طور کامل به مشتریان عزیز آموزش می دهند. به علاوه بعد از آموزش، هر مشکلی در نحوه کار و استفاده از نرم افزار ویسمن برای شما پیش بیاد می تونید در تایم کاری اداری با تیم پشتیبانی ما تماس بگیرید و مشکلتون رو با آنها در میان بگذارید و آنها با ریموت شدن روی سیستم شما هم مشکلتون رو حل می کنند هم خودتون می تونید راه حل مشکلتون رو مشاهده کنید.

آموزش در تایم غیر کاری اداری:

خیلی وقتها پیش میاد که مشتریان عزیز در تایم غیر اداری در نحوه استفاده از نرم افزار با مشکلاتی مواجه می شوند و نمی تونند با بخش پشتیبانی تماس بگیرند و مشکلشون رو عنوان کنند

تیم مهرکیا شما رو تنها نمی گذارد. ما در این بخش تمامی فیلم های آموزشی نحوه استفاده از نرم افزار ویسمن رو براتون گذاشتیم و مرحله به مرحله براتون توضیح دادیم که ابتدا کدوم قسمت رو مشاهده کنید و سپس به کدوم بخش بروید. طبق روندی که براتون توضیح دادیم به طور کامل می تونید از ابتدا تا انتهای نحوه کار با نرم افزار ویسمن رو مشاهده کنید و هرجایی به مشکل برخوردید بوسیله مشاهده این فیلم ها مشکلتون رو حل کنید.

فیلم های آموزشی حقوق و دستمزد

محاسبه حقوق پرسنل

تعریف پارامترهای حقوقی

کسر کارتعریف وام

تعریف بیمهجداول مالیاتی
فیلم های آموزشی گزارش گیری و بکاپ گیری

گزارش کارکرد روزانه

گزارش کارکرد ماهانه

اصلاح ترددهای ناقص

بکاپ گیری و بازیابی اطلاعات

فیلم های آموزشی مرخصی ها و مأموریتها

تعریف انواع مرخصی و ثبت آن

تعریف انواع مأموریت و ثبت آن

تفیلم های آموزشی تعاریف اولیه نرم افزار ویسمن

ثبت پرسنل

تنظیم قرارداد و حکم کاری

تعریف انواع شیفت های کاری

تعریف قوانین گروه کار

فیلم های آموزشی تعاریف اولیه نرم افزار ویسمن

3- فیلم آموزشی تقویم کاری اداری

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم آموزشی تعریف انواع شیفت های کاری شوید.

2- فیلم آموزشی تنظیم قرارداد و حکم کاری

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم آموزشی تنظیم قرارداد و حکم کاری شوید.

1- فیلم آموزشی ثبت پرسنل

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم آموزشی ثبت پرسنل شوید.

6- فیلم آموزشی تعریف شیفت چرخشی عصر

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم آموزشی تعریف انواع شیفت های کاری شوید.

5- فیلم آموزشی تعریف شیفت چرخشی صبح

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم آموزشی تعریف انواع شیفت های کاری شوید.

4- فیلم آموزشی تعریف انواع شیفت

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم آموزشی تعریف انواع شیفت های کاری شوید.

9- فیلم آموزشی اختصاص شیفت های چرخشی

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم آموزشی تعریف انواع شیفت های کاری شوید.

8- فیلم آموزشی اختصاص شیفت های ثابت

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم آموزشی تعریف انواع شیفت های کاری شوید.

7- فیلم آموزشی تعریف شیفت چرخشی شب

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم آموزشی تعریف انواع شیفت های کاری شوید.

12- فیلم آموزشی تعریف گروه کاری عادی (بخش دوم)

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم های آموزشی تعریف قوانین گروه کاری شوید.

11- فیلم آموزشی تعریف گروه کاری عادی (بخش اول)

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم های آموزشی تعریف قوانین گروه کاری شوید.

10- فیلم آموزشی گروه کاری

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم های آموزشی تعریف قوانین گروه کاری شوید.

15- فیلم آموزشی تعریف گروه شیفت طولی

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم های آموزشی تعریف قوانین گروه کاری شوید.

14- فیلم آموزشی تعریف گروه ساعتی

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم های آموزشی تعریف قوانین گروه کاری شوید.

13- فیلم آموزشی تعریف گروه کاری عادی (بخش سوم)

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم های آموزشی تعریف قوانین گروه کاری شوید.

 

فیلم های آموزشی مرخصی ها و مأموریت ها

 

2- فیلم آموزشی ثبت مرخصی

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم آموزشی تعریف انواع مرخصی و ثبت آن شوید.

1- فیلم آموزشی تعریف انواع مرخصی

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم آموزشی تعریف انواع مرخصی و ثبت آن شوید.

4- فیلم آموزشی ثبت مأموریت

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم آموزشی تعریف انواع مأموریت و ثبت آن شوید.

3- فیلم آموزشی تعریف انواع مأموریت

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم آموزشی تعریف انواع مأموریت و ثبت آن شوید.

 

فیلم های آموزشی گزارش گیری و بکاپ گیری

2- فیلم آموزشی گزارش کارکرد ماهانه

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم آموزشی گزارش کارکرد ماهانه شوید.

1- فیلم آموزشی گزارش کارکرد روزانه

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم آموزشی گزارش کارکرد روزانه شوید.

4- فیلم آموزشی بکاپ گیری و بازیابی اطلاعات

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم آموزشی بکاپ گیری و بازیابی اطلاعات شوید.

3- فیلم آموزشی اصلاح ترددهای ناقص و تب ورود خروج ها

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم آموزشی اصلاح ترددهای ناقص شوید.

فیلم های آموزشی حقوق و دستمزد

2- فیلم آموزشی جزئیات حقوقی در احکام کاری

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم آموزشی فیش حقوقی شوید.

1- فیلم آموزشی فیش حقوقی

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم آموزشی فیش حقوقی شوید.

4- فیلم آموزشی محاسبه حقوق ساعتی

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم آموزشی محاسبه حقوق پرسنل شوید.

3- فیلم آموزشی محاسبه حقوق بر اساس تعداد روز کاری

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه محاسبه حقوق پرسنل شوید.

6- فیلم آموزشی تعریف پارامتر بن

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم های آموزشی پارامترهای حقوقی شوید.

5- فیلم آموزشی تعریف فرمول اضافه کاری

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم های آموزشی پارامترهای حقوقی شوید.

8- فیلم آموزشی تعریف سنوات

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم های آموزشی پارامترهای حقوقی شوید.

7- فیلم آموزشی تعریف حق مسکن

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم های آموزشی پارامترهای حقوقی شوید.

10- فیلم آموزشی جزئیات قرارداد

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم آموزشی تعریف فیش حقوقی شوید.

9- فیلم آموزشی تعریف حق اولاد

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم های آموزشی پارامترهای حقوقی شوید.

12- فیلم آموزشی تعریف و اختصاص وام به پرسنل

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم آموزشی تعریف و اختصاص وام به پرسنل شوید.

11- فیلم آموزشی کسر کار (کسورات)

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم آموزشی کسر کار شوید.

14- فیلم آموزشی جداول مالیاتی

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم آموزشی تعریف جداول مالیاتی شوید.

13- فیلم آموزشی تعریف بیمه

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم آموزشی تعریف بیمه شوید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست عناوین