نحوه کار با نرم افزار ویسمن بسیار ساده و آسان هست و تیم پشتیبانی مهرکیا تمامی قسمت ها و سربرگ های موجود در نرم افزار ویسمن رو به طور کامل به مشتریان عزیز آموزش می دهند. به علاوه بعد از آموزش، هر مشکلی در نحوه کار و استفاده از نرم افزار ویسمن برای شما پیش بیاد می تونید در تایم کاری اداری با تیم پشتیبانی ما تماس بگیرید و مشکلتون رو با آنها در میان بگذارید و آنها با ریموت شدن روی سیستم شما هم مشکلتون رو حل می کنند هم خودتون می تونید راه حل مشکلتون رو مشاهده کنید.

آموزش در تایم غیر کاری اداری:

 خیلی وقتها پیش میاد که مشتریان عزیز در تایم غیر اداری در نحوه استفاده از نرم افزار با مشکلاتی مواجه می شوند و نمی تونند با بخش پشتیبانی تماس بگیرند و مشکلشون رو عنوان کنند

تیم مهرکیا شما رو تنها نمی گذارد. ما در این بخش تمامی فیلم های آموزشی نحوه استفاده از نرم افزار ویسمن رو براتون گذاشتیم و مرحله به مرحله براتون توضیح دادیم که ابتدا کدوم قسمت رو مشاهده کنید و سپس به کدوم بخش بروید. طبق روندی که براتون توضیح دادیم به طور کامل می تونید از ابتدا تا انتهای نحوه کار با نرم افزار ویسمن رو مشاهده کنید و هرجایی به مشکل برخوردید بوسیله مشاهده این فیلم ها مشکلتون رو حل کنید.

فیلم های آموزشی تعاریف اولیه نرم افزار ویسمن

3- فیلم آموزشی تقویم کاری اداری

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم آموزشی تعریف انواع شیفت های کاری شوید.

2- فیلم آموزشی تنظیم قرارداد و حکم کاری

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم آموزشی تنظیم قرارداد و حکم کاری شوید.

1- فیلم آموزشی ثبت پرسنل

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم آموزشی ثبت پرسنل شوید.

6- فیلم آموزشی تعریف شیفت چرخشی عصر

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم آموزشی تعریف انواع شیفت های کاری شوید.

5- فیلم آموزشی تعریف شیفت چرخشی صبح

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم آموزشی تعریف انواع شیفت های کاری شوید.

4- فیلم آموزشی تعریف انواع شیفت

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم آموزشی تعریف انواع شیفت های کاری شوید.

9- فیلم آموزشی اختصاص شیفت های چرخشی

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم آموزشی تعریف انواع شیفت های کاری شوید.

8- فیلم آموزشی اختصاص شیفت های ثابت

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم آموزشی تعریف انواع شیفت های کاری شوید.

7- فیلم آموزشی تعریف شیفت چرخشی شب

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم آموزشی تعریف انواع شیفت های کاری شوید.

12- فیلم آموزشی تعریف گروه کاری عادی (بخش دوم)

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم های آموزشی تعریف قوانین گروه کاری شوید.

11- فیلم آموزشی تعریف گروه کاری عادی (بخش اول)

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم های آموزشی تعریف قوانین گروه کاری شوید.

10- فیلم آموزشی گروه کاری

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم های آموزشی تعریف قوانین گروه کاری شوید.

15- فیلم آموزشی تعریف گروه شیفت طولی

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم های آموزشی تعریف قوانین گروه کاری شوید.

14- فیلم آموزشی تعریف گروه ساعتی

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم های آموزشی تعریف قوانین گروه کاری شوید.

13- فیلم آموزشی تعریف گروه کاری عادی (بخش سوم)

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم های آموزشی تعریف قوانین گروه کاری شوید.

فیلم های آموزشی مرخصی ها و مأموریت ها

2- فیلم آموزشی ثبت مرخصی

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم آموزشی تعریف انواع مرخصی و ثبت آن شوید.

1- فیلم آموزشی تعریف انواع مرخصی

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم آموزشی تعریف انواع مرخصی و ثبت آن شوید.

4- فیلم آموزشی ثبت مأموریت

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم آموزشی تعریف انواع مأموریت و ثبت آن شوید.

3- فیلم آموزشی تعریف انواع مأموریت

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم آموزشی تعریف انواع مأموریت و ثبت آن شوید.

فیلم های آموزشی گزارش گیری و بکاپ گیری

2- فیلم آموزشی گزارش کارکرد ماهانه

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم آموزشی گزارش کارکرد ماهانه شوید.

1- فیلم آموزشی گزارش کارکرد روزانه

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم آموزشی گزارش کارکرد روزانه شوید.

4- فیلم آموزشی بکاپ گیری و بازیابی اطلاعات

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم آموزشی بکاپ گیری و بازیابی اطلاعات شوید.

3- فیلم آموزشی اصلاح ترددهای ناقص و تب ورود خروج ها

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم آموزشی اصلاح ترددهای ناقص شوید.

فیلم های آموزشی حقوق و دستمزد

2- فیلم آموزشی جزئیات حقوقی در احکام کاری

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم آموزشی فیش حقوقی شوید.

1- فیلم آموزشی فیش حقوقی

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم آموزشی فیش حقوقی شوید.

4- فیلم آموزشی محاسبه حقوق ساعتی

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم آموزشی محاسبه حقوق پرسنل شوید.

3- فیلم آموزشی محاسبه حقوق بر اساس تعداد روز کاری

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه محاسبه حقوق پرسنل شوید.

6- فیلم آموزشی تعریف پارامتر بن

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم های آموزشی پارامترهای حقوقی شوید.

5- فیلم آموزشی تعریف فرمول اضافه کاری

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم های آموزشی پارامترهای حقوقی شوید.

8- فیلم آموزشی تعریف سنوات

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم های آموزشی پارامترهای حقوقی شوید.

7- فیلم آموزشی تعریف حق مسکن

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم های آموزشی پارامترهای حقوقی شوید.

10- فیلم آموزشی جزئیات قرارداد

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم آموزشی تعریف فیش حقوقی شوید.

9- فیلم آموزشی تعریف حق اولاد

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم های آموزشی پارامترهای حقوقی شوید.

12- فیلم آموزشی تعریف و اختصاص وام به پرسنل

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم آموزشی تعریف و اختصاص وام به پرسنل شوید.

11- فیلم آموزشی کسر کار (کسورات)

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم آموزشی کسر کار شوید.

14- فیلم آموزشی جداول مالیاتی

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم آموزشی تعریف جداول مالیاتی شوید.

13- فیلم آموزشی تعریف بیمه

برای مشاهده توضیحات کامل تر می توانید وارد صفحه فیلم آموزشی تعریف بیمه شوید.