نرم افزار حضورغیاب اتوماسیون

نرم افزار حضور و غیاب و حقوق و دستمزد و اتوماسیون های اداری ویسمن

نرم افزار مجموعه ای از برنامه های رایانه ای، رویه ها و مستندات است که انجام کارهای مختلف بر روی یک سیستم رایانه ای را بر عهده دارد. نرم افزار‌ها از منظرهای مختلفی دسته بندی و تقسیم شده اند که یکی از این دسته ها نرم افزارهای کاربردی می باشند.

نرم افزارهای کاربردی کاربر نهایی را قادر می سازد تا امور معینی را به سرانجام رساند. نرم افزارهای مربوط به کسب و کار، پایگاه های داده و نرم افزارهای آموزشی برخی از اشکال نرم افزارهای کاربردی هستند.

یکی از مفیدترین نرم افزارهای کاربردی در حوزه کسب و کار برای مدیران سازمان ها و مراکز دولتی و شرکت های خصوصی نرم افزار حضور و غیاب و حقوق و دستمزد است.

شرکت مهرکیا با ارائه نرم افزار حضور و غیاب و حقوق و دستمزد ویسمن، نرم افزار حضور و غیاب تحت وب و تحت ویندوز، نرم افزار مدیریت ویژه مدارس، اتوماسیون جامع مدیریت باشگاهی، نرم افزار مدیریت ویژه باشگاه ها با قیمت مناسب، نرم افزار ارسال sms ویژه مدارس و سایر اتوماسیون ها و نرم افزارهای کاربردی سعی در رفع نیازهای مدیران سازمان ها و مراکز مختلف نموده است.