فیلم آموزشی اصلاح ترددهای ناقص

اگر ساعت ورود و خروج فردی به درستی ثبت نشده باشد شما می توانید از این قسمت به صورت دستی اصلاح نمایید.

در این مرحله به آموزش اصلاح ترددهای ناقص و تب ورود و خروج ها می پردازیم :

فیلم آموزشی گزارش اصلاح ترددهای ناقص و تب ورود و خروج ها :

در ادامه آموزش ها می توانید فیلم آموزشی بکاپ گیری و بازیابی اطلاعات را مشاهده نمایید.