Day: سپتامبر 18, 2019

بهترین دستگاه حضور و غیاب
حضورو غیاب

بهترین دستگاه حضور و غیاب

هر کسب و کاری که بیش از چند نفر پرسنل داشته باشد، به مرور زمان نیازمند استفاده از دستگاه حضور و غیاب می شود. قیمت این دستگاه ها حدودا از یک میلیون تومان به بالا شروع می شود.