Day: جولای 20, 2019

جلب رضایت مشتریان
دانستنی ها

راهکاری برای جلب رضایت مشتریان

برای افزایش رضایت مندی مشتریان و ایجاد وفاداری در آنها باید در تعریف بسته های خدمات از خدماتی که برای مشتریان دارای ارزش می باشد استفاده گردد.