Day: ژانویه 29, 2019

دستگاه کنترل تردد
راهکارهای کنترل تردد

دستگاه کنترل تردد: راهکار هایی برای یک مجموعه با چندین شعبه

این روزها کنترل تردد در پروژه های پیمانکاری، سازمانی، شرکت ها و کارخانجات با هدف ایجاد نظم و رصد لحظه به لحظه و آگاهی از رفت و آمد کارکنان و کارگران برای آگاهی مدیران از بازدهی و رعایت حق و حقوق کارمندان و کارفرما بسیار اهمیت دارد.