Day: نوامبر 11, 2018

مزیت دستگاه حضور و غیاب
حضورو غیاب

بررسی پنج مزیت دستگاه حضور و غیاب

معمولا کسب و کارها برای افزایش و پایداری درآمد، به عوامل بیرونی ارجحیت بیشتری نسبت به عوامل درونی می دهند. بر اساس نظر سنجی از کسب و کارهای کوچک فقط ۲۰ درصد از آنها در سال جاری از ابزارهای سرمایه گذاری برای بهبود بهره وری کارکنان استفاده کره اند.

دستگاه حضور و غیاب مناسب
حضورو غیاب

دستگاه حضور و غیاب مناسب برای یک مجموعه چه معیارهایی باید داشته باشد؟

معمولا انتخاب دستگاه حضور و غیاب مناسب کار دشواری است. دستگاه های حضور و غیاب موجود از تکنولوژی های مختلفی پشتیبانی می کنند. تشخیص چهره، تشخیص اثر انگشت، کارت بدون تماس، کف دست و … که همگی دارای ویژگی های متفاوتی هستند.

مدیر موفق
حضورو غیاب

۷ رازی که شما را تبدیل به یک مدیر موفق می کند

اکثر مدیران دوست دارند تمام تمرکزشان روی فروش، تولید محصولات عالی و ایجاد فرصت های جدید برای کسب و کارشان باشد، اما دستیابی به این مهم تنها در صورت جذب افرادی که وظایف خود را بدون گوشزد های گاه و بیگاه بتوانند انجام دهند، امکان پذیر خواهد بود.