Day: اکتبر 3, 2018

جلوگیری از هدر رفتن زمان
دانستنی ها

راه‌های جلوگیری از هدر رفتن زمان

اغلب افراد هیچ زمان بندی خاصی برای یک روز خود ندارند و بدون ثبت برنامه ریزی زمانی نمی توانند متوجه شوند که چه میزان از ساعات روز خود را بیهوده تلف کرده اند. محققین پیشنهاد می کنند برای اینکه بتوانید برای یک روز خود برنامه ریزی منظمی داشته باشید.