Day: ژانویه 22, 2017

مدیریت منابع انسانی_فعالیت شغلی_کسالت
مدیریت نیروی انسانی

۳ ترفندی که مانع کسالت در کار و فعالیت شغلی‌ می‌شود

اگر کارآفرینان موفق می‌توانند اصل بهره‌وری را به کار ببندند و با استفاده از این اصل در کارشان پیشرفت کنند، هر فرد دیگری نیز می‌تواند این اصول را به کار بگیرد و به موفقیت دست پیدا کند.

کارمند ناراضی
حضورو غیاب

5گام برای مدیریت یک کارمند ناراضی

بعضی از کارمندان ناخشنود می‌توانند به عمد اقداماتی انجام دهند که باعث هر جور زیان و ضرر ممکن، به شرکت شود، از انتشار شایعات کاذب تا سرقت دارایی شرکت.