دستگاه ساعت زنی

دستگاه ساعت زنی

دستگاه های ساعت زنی یک دستگاه مناسب برای نظارت بر کارکرد کارمندان و پرسنل و همچنین کنترل رفت و آمد آن ها می باشد.

مزیت های دستگاه های ساعت زنی :

مزیت های دستگاه های ساعت زنی بسیار است که در این بخش به موارد مهم آن اشاره می شود.

یکی از مهمترین مزیت های دستگاه های ساعت زنی این است که وقت بسیار کمی برای ثبت ورود و خروج کارکنان گذاشته می شود.

دستگاه های ساعت زنی از هماهنگی ورود و خروج کارکنان ممانعت می کند:

دستگاه ساعت زنی برای ورود و خروج کارمندان طراحی شده و به دلیل اینکه دستی نیست کارکنان موظفند در ساعت تعیین شده در سازمان حضور داشته باشند

و زمان حضور (ورود و خروج) خود را ثبت کنند.

همچنین دیگر این امکان وجود ندارد که کارکنان بتوانند برای دیگری ساعت ورود یا خروج بزنند.

در نتیجه عملکرد و کارکرد آن ها بهتر می باشد.

دستگاه های ساعت زنی و معرفی کارمندان منظم:

وقتی از یک دستگاه ساعت زنی دقیق و مطمئن استفاده شود امکان سوء استفاده از دستگاه وجود ندارد،

همچنین می توان کارمندان منظم و همچنین کارمندان بی نظم تر را در طول یک ماه شناسایی کرد

و به موقع از آن هایی که منظم بوده اند تقدیر و به افرادی که نامنظم بوده اند تذکر بدهند.

دستگاه های ساعت زنی و کاهش استفاده از ملزومات و کارهای اداری:

یکی دیگر از مزیت های استفاده از دستگاه های ساعت زنی این است که دیگر احتیاجی

به کاغذ، خودکار، بایگانی و از این قبیل نمی باشد. حجم بسیاری از ادارات و سازمان ها و شرکتها به بخش

بایگانی آنها اختصاص دارد، با توجه به اینکه دستگاه های ساعت زنی حجم کوچکی

از این بایگانی را کاهش می دهد و کم می کند، اما با گذشت زمان می توانیم از این الگو در

دیگر کارهای سازمان استفاده کرد.

دستگاه ساعت زنی و کاهش خطای انسانی:

خرید دستگاه های ساعت زنی موجب از بین رفتن خطاهای انسانی می باشد.

دیگر نیاز به ثبت به صورت دستی نمی باشد و خطا از طرف ثبت کننده دیگر امکان پذیر

نمی باشد .

دستگاه ساعت زنی و آموزش نظم و قانون:

با استفاده از دستگاه های ساعت زنی می توان به کارمندان سازمان نظم و وقت شناسی

آموزش داد. این دستگاه باعث می شود که کارکنان منظم تر شوند و به این نتیجه می رسند که هر چقدر تاخیر داشته باشد ممکن است که از حقوقشان کسر شود.