نوشته‌ها

تفاوت دستگاه حضور و غیاب VIRDI AC7000 با G3 ZKTECO