سوالات متداول
  • سوالات متداول درمورد سربرگ سیستم

1) چگونه می توان زمان شب کاری را تعریف نمود؟

برای این کار ابتدا باید از سربرگ سیستم وارد قسمت پارامترهای سیستم شوید، سپس گزینه شب کاری را انتخاب نمایید.

سوال سه

2) اگر بخواهیم جمعه ها را به عنوان روز تعطیل به حساب نیاوریم، اما روزهای تعطیل رسمی را کماکان در تقویم داشته باشیم باید چگونه عمل کنیم؟

برای این کار می بایست ابتدا کل تقویم را تعریف نموده و سپس روزهای تعطیل را انتخاب و تیک تعطیل رسمی را بزنید.

سوال 12

3) برای اینکه بخواهیم شروع ماه را از یک تاریخ دلخواه آغاز کنیم از کدام سربرگ استفاده نماییم؟

برای این کار وارد سربرگ سیستم شده، سپس از قسمت پارامترهای سیستم شروع و خاتمه دوره را تغییر دهید.

سوال 22

4) اگر بخواهیم مرخصی ها را به صورت ماهانه محاسبه و با پرسنل تسویه کنیم باید چگونه عمل کنیم؟

برای این کار می بایست از سربرگ سیستم، وارد قسمت پارامترهای سیستم شده سپس تیک گزینه محاسبه مانده مرخصی ماهانه را فعال نمایید.

سوال 23

5) برای پرسنلی که جزء گروه کاری ساعتی هستند و طی دو روز ورود و خروج داشته اند چگونه باید ورود و خروج آنها را ثبت نماییم؟

برای این کار وارد سربرگ سیستم شده، سپس از قسمت پارامترهای سیستم شروع و خاتمه دوره را تغییر دهید.

سوال 22

  • سوالات متداول درمورد سربرگ تعاریف

1) چرا اضافه کاری های غیر مجاز در ستون اضافه کاری های مجاز نشان داده می شود؟

برای حل این مشکل کافیست از سربرگ تعاریف وارد قسمت گروههای کاری شده و سپس تیک گزینه “نیاز به مجوز اضافه کار دارد” را فعال کنید.

سوال چهار

2) چرا به هنگام انتخاب گزینه گزارش نهایی از قسمت ورود و خروج فردی، اطلاعات فرد نمایش داده نمی شود؟

بروز این مشکل سه علت می تواند داشته باشد.

1_ تقویم در همان بازه زمانی و گروه کاری مرتبط تعریف نشده باشد.

سوال 7 قسمت 1

2_ فرد مورد نظر حکم کاری و شماره کارت نداشته باشد.

سوال 7 قسمت 2

3_ دریافت از فایل انجام نشده باشد.

3) چرا تأخیرهای پرسنل نمایش داده نمی شود؟

 اگر از قسمت شناوری گزینه تقویم شناور فعال باشد، تأخیرها نمایش داده نمی شود، بنابراین باید تقویم شناور به صورت off باشد. همچنین برای گزارش ماهانه باید سقف زمان تأخیر مجاز در قسمت گروه کاری تعریف شود.

سوال 8

4) چرا میزان حضور گروه های کاری ساعتی در گزارش نهایی صفر است؟

برای حل این مشکل کافیست در قسمت گروه کاری در بخش اول حداکثر کارکرد ساعتی طی ماه وارد شود.

سوال 9

5) چرا مانده مرخصی های پرسنل به صورت درست نمایش داده نمی شود؟

برای رفع این مشکل باید در قسمت گروه کاری در بخش دوم میزان مرخصی استحقاقی در ماه وارد شود.

سوال 10

6) چرا در لیست پرسنل، نام یک فرد دو بار تکرار شده است؟

دلیل این مشکل آن است که برای فرد مذکور در یک بازه زمانی دو حکم کاری در نظر گرفته شده است و باید یکی از آنها حذف شود.

سوال 11

7) برای محاسبه کارکرد روزانه برای مثال اگر از روز یکم ماه تا انتهای ماه مد نظر باشد، از روز 16 ام تا پایان ماه را محاسبه می کند. برای رفع این مشکل چه باید کرد؟

بروز این مشکل دو علت می تواند داشته باشد.

یکی اینکه ممکن است اطلاعات از روز یکم تا 16 ام وارد نشده باشد.

سوال 13 قسمت 1

دیگر اینکه محاسبه در بازه زمانی مورد نظر اعمال نشده باشد.

سوال 2 قسمت 3

8) به چه دلایلی ممکن است گزارش به صورت خالی نمایش داده شود؟

1_ اگر محاسبه روزانه اعمال نشده باشد

سوال 14 قسمت 1

2_ شماره پرسنلی و کد اشخاص یکی نباشد

سوال 14 قسمت 2

3_ کارمند حکم کاری نداشته باشد

سوال 7 قسمت 2

4_ کارمند حکم کاری داشته باشد ولی تقویم کاری تعریف نشده باشد

سوال 14 قسمت 4

5_ تقویم کاری تعریف شده باشد ولی به پرسنل اختصاص داده نشده باشد

سوال 14 قسمت 5

6_ دریافت از فایل متنی صورت نگرفته باشد

سوال 5

9) هنگامی که در گزارش نهایی حضور و غیاب، یک شخص را دو بار نشان می دهد چه باید کرد؟

دلیل این مشکل این است که برای این شخص دو بار حکم کاری در نظر گرفته شده است و باید یکی از آنها حذف شود.

سوال 11

10) چرا در محاسبه روزانه بعضی از اشخاصی که ثبت کرده ایم، نمایش داده نمی شوند؟

علت آن است که این اشخاص غیر فعال شده اند و باید آنها را از قسمت پرسنل فعال نمود.

سوال 17

11) چرا در سال جدید گزارش سال قبل نمایش داده نمی شود؟

برای این کار می بایست تاریخ حکم را به سال قبل بازگردانید.

سوال 18

12) اگر اضافه کاری پرسنل با هم تفاوت داشته باشد برای محاسبه حقوق و دستمزد آنها چگونه باید عمل کرد؟

برای این کار می بایست در قسمت احکام کاری فرد مورد نظر یک فیلد اضافه کاری افزوده و مقدار اضافه کاری اش را در آن قسمت وارد نمایید.

سوال 19

13) برای ساعتی کردن نوع کاری پرسنل و محاسبه حقوق آنها بر اساس ساعت چه باید کرد؟

برای این کار کافیست از قسمت گروه کاری نوع گروه را روی ساعتی قرار دهید و در قسمت حداکثر کارکرد ساعتی طی ماه بالاترین عدد را وارد نمایید.

سوال 20

14) چرا به هنگام آغاز سال جدید گزارشات فروردین ماه نشان داده نمی شود؟

برای نمایش گزارشات فروردین در آغاز هر سال جدید، باید حکم کاری جدید و تقویم کاری جدید تعریف شود.

سوال 24

15) چرا در برخی موارد تغییراتی که در یک گروه کاری داده می شود به یک شخص مورد نظر اعمال نمی شود؟

علت این مشکل آن است که گروه کاری ذکر شده به حکم کاری شخص مورد نظر اختصاص داده نشده است.

سوال 27

16) اگر بخواهیم کسر کار یک کارمند را از اضافه کار روزانه آن کم کنیم باید چگونه عمل کنیم؟

برای این کار می بایست از تب تعاریف گزینه گروه های کاری را انتخاب نموده، سپس وارد بخش دوم شده و در قسمت “کسر کار بیش از” زمان مورد نظر را وارد نمایید و از قسمت “باعث کاهش از” گزینه “اضافه کار روزانه” را انتخاب نمایید.

سوال 29

17) چرا در برخی موارد مرخصی ها نشان داده نمی شود و محاسبات به صورت درست و دقیق انجام نمی شود؟

بروز این مشکل سه علت می تواند داشته باشد.

1_ ممکن است در یک بازه زمانی دو تا مرخصی ثبت شده باشد و مرخصی تکراری بوجود آمده باشد.

سوال 33 قسمت 1

2_ ممکن است نوع مرخصی ها به صورت “بدون حقوق” و یا “تعدیل نمی کند” اعمال شده باشد.

سوال 33 قسمت 2

3_ ممکن است تاریخ و ساعت ها اشتباه وارد شده باشد که این مورد خطای کاربری محسوب می شود.

18) چرا در کارکرد ماهانه مجموع ساعات کاری پرسنلی که جزء گروه کاری ساعتی هستند نمایش داده نمی شود؟

برای حل این مشکل باید برای پرسنل مورد نظر در این گروه کاری حداکثر ساعتی را که در طول یک ماه کار می کنند از قسمت گروه کاری ساعتی در بخش اول قسمت حداکثر کارکرد ساعتی طی ماه وارد شود.

سوال 9

19) برای پرسنلی که جزء گروه کاری ساعتی هستند و طی دو روز ورود و خروج داشته اند چگونه باید ورود و خروج آنها را ثبت نماییم؟

برای این دسته از کارمندان می بایست در قسمت گروه کاری ساعتی در بخش اول، از قسمت جفت کردن ورود و خروج ها گزینه “در دوروز” انتخاب شود.

سوال 35

  • سوالات متداول درمورد سربرگ های ثبت اطلاعات و ورود و خروج ها

1) چگونه می توان ورود و خروج های فردی را اصلاح نمود؟

برای این کار ابتدا سربرگ ورود و خروج ها را انتخاب نموده، سپس وارد قسمت ورود و خروج فردی شوید و تغییرات لازم را اعمال کنید.

سوال یک

2) مراحل کلی کار دریافت اطلاعات از ساعات ورود و خروج پرسنل تا گزارش گیری نهایی به ترتیب کدامند؟

مرحله اول_ دریافت از فایل متنی از سربرگ عملیات

سوال 5

مرحله دوم_ اصلاح ورود و خروج ها از قسمت ورود و خروج فردی

سوال یک

مرحله سوم_ محاسبه روزانه و محاسبه ماهانه از سربرگ عملیات

سوال 2 قسمت 3

مرحله چهارم_ کارکرد روزانه و کارکرد ماهانه از سربرگ گزارشات

سوال 6 قسمت 4

3) چرا به هنگام انتخاب گزینه گزارش نهایی از قسمت ورود و خروج فردی، اطلاعات فرد نمایش داده نمی شود؟

بروز این مشکل سه علت می تواند داشته باشد.

1_ تقویم در همان بازه زمانی و گروه کاری مرتبط تعریف نشده باشد.

سوال 7 قسمت 1

2_ فرد مورد نظر حکم کاری و شماره کارت نداشته باشد.

سوال 7 قسمت 2

3_ دریافت از فایل انجام نشده باشد.

4) چرا مرخصی های ساعتی پرسنل ثبت نمی شود؟

به این دلیل که ساعت خاتمه مرخصی پرسنل زودتر از ساعت شروع مرخصی زده می شود.

سوال 28

5) چرا در برخی مواقع ورود و خروج ها در دستگاه های ویریدی نمایش داده نمی شود؟

برای حل این مشکل می بایست در ورود و خروج فردی فراخوانی مجدد اعمال شود.

سوال 30

6) چرا در برخی موارد مرخصی ها نشان داده نمی شود و محاسبات به صورت درست و دقیق انجام نمی شود؟

بروز این مشکل سه علت می تواند داشته باشد.

1_ ممکن است در یک بازه زمانی دو تا مرخصی ثبت شده باشد و مرخصی تکراری بوجود آمده باشد.

سوال 33 قسمت 1

2_ ممکن است نوع مرخصی ها به صورت “بدون حقوق” و یا “تعدیل نمی کند” اعمال شده باشد.

سوال 33 قسمت 2

3_ ممکن است تاریخ و ساعت ها اشتباه وارد شده باشد که این مورد خطای کاربری محسوب می شود.

7) هنگامی که تیک گزینه "نیاز به مجوز اضافه کاری دارد" را فعال می کنیم از کدام قسمت باید مجوز ها اختصاص داده شود؟

برای این کار می بایست از سربرگ ثبت اطلاعات، گزینه ثبت اضافه کاری را انتخاب نموده و از این قسمت مجوزها را اختصاص دهید.

سوال 38

  • سوالات متداول درمورد سربرگ های عملیات و گزارش ها

1) چرا پس از انتخاب گزینه کارکرد روزانه و گرفتن گزارش تنها عنوان فیلدها نمایش داده می شود و اطلاعات دیگری قابل مشاهده نیست؟

بروز این مشکل سه علت می تواند داشته باشد.

1_ در پنجره کارکرد روزانه هیچ فردی انتخاب نشده باشد.

سوال دو قسمت یک

2_ در بازه زمانی مورد نظر هیچ ورود و خروجی صورت نگرفته باشد.

سوال دو قسمت دو

3_ محاسبه روزانه و محاسبه ماهانه انجام نشده باشد.

سوال 2 قسمت 3

2) چرا پس از انتخاب دکمه بازیابی اطلاعات از قسمت دریافت از فایل متنی، هیچ اطلاعاتی نمایش داده نمی شود؟

سوال 5

بروز این مشکل سه علت می تواند داشته باشد.

1_ نوع فایل درست انتخاب نشده باشد.

سوال 5 قسمت 1

2_ تاریخ به درستی وارد نشده باشد.

سوال 5 قسمت 2

3_ تاریخ دستگاه عوض شده باشد و در این بازه هیچ اطلاعاتی ثبت نشده باشد.

3) مراحل کلی کار دریافت اطلاعات از ساعات ورود و خروج پرسنل تا گزارش گیری نهایی به ترتیب کدامند؟

مرحله اول_ دریافت از فایل متنی از سربرگ عملیات

سوال 5

مرحله دوم_ اصلاح ورود و خروج ها از قسمت ورود و خروج فردی

سوال یک

مرحله سوم_ محاسبه روزانه و محاسبه ماهانه از سربرگ عملیات

سوال 2 قسمت 3

مرحله چهارم_ کارکرد روزانه و کارکرد ماهانه از سربرگ گزارشات

سوال 6 قسمت 4

4) برای محاسبه کارکرد روزانه برای مثال اگر از روز یکم ماه تا انتهای ماه مد نظر باشد، از روز 16 ام تا پایان ماه را محاسبه می کند. برای رفع این مشکل چه باید کرد؟

بروز این مشکل دو علت می تواند داشته باشد.

یکی اینکه ممکن است اطلاعات از روز یکم تا 16 ام وارد نشده باشد.

سوال 13 قسمت 1

دیگر اینکه محاسبه در بازه زمانی مورد نظر اعمال نشده باشد.

سوال 2 قسمت 3

5) به چه دلایلی ممکن است گزارش به صورت خالی نمایش داده شود؟

1_ اگر محاسبه روزانه اعمال نشده باشد

سوال 14 قسمت 1

2_ شماره پرسنلی و کد اشخاص یکی نباشد

سوال 14 قسمت 2

3_ کارمند حکم کاری نداشته باشد

سوال 7 قسمت 2

4_ کارمند حکم کاری داشته باشد ولی تقویم کاری تعریف نشده باشد

سوال 14 قسمت 4

5_ تقویم کاری تعریف شده باشد ولی به پرسنل اختصاص داده نشده باشد

سوال 14 قسمت 5

6_ دریافت از فایل متنی صورت نگرفته باشد

سوال 5

6) اگر بخواهیم فقط اطلاعات یک نفر خاص را فراخوانی کنیم به چه صورت باید عمل کنیم؟

برای این کار باید به هنگام بازیابی بر روی گزینه دریافت از فایل متنی کلیک کنید. 

سوال 5

و در پنجره ای که با عنوان شماره کارت باز می شود، شماره کارت شخص مورد نظر را وارد نموده و سپس بازیابی را انجام دهید.

سوال 36

7) برای آنکه بخواهیم مرخصی ها و مأموریتها را از دستگاه به نرم افزار انتقال دهیم به چه صورت باید عمل کنیم؟

برای انتقال مرخصی ها و مأموریتها را از دستگاه به نرم افزار کافیست به هنگام بازیابی از گزینه دریافت از فایل متنی تیک مأموریت ها و مرخصی ها فعال شود و سپس بازیابی انجام شود.

سوال 37

  • سوالات متداول درمورد سربرگ حقوق و دستمزد

1) اگر اضافه کاری پرسنل با هم تفاوت داشته باشد برای محاسبه حقوق و دستمزد آنها چگونه باید عمل کرد؟

برای این کار می بایست در قسمت احکام کاری فرد مورد نظر یک فیلد اضافه کاری افزوده و مقدار اضافه کاری اش را در آن قسمت وارد نمایید.

سوال 19

2) برای ساعتی کردن نوع کاری پرسنل و محاسبه حقوق آنها بر اساس ساعت چه باید کرد؟

برای این کار کافیست از قسمت گروه کاری نوع گروه را روی ساعتی قرار دهید و در قسمت حداکثر کارکرد ساعتی طی ماه بالاترین عدد را وارد نمایید.

سوال 20

3) چرا در فیش حقوقی بعضی از پارامترهای حقوقی نشان داده نمی شود؟

بروز این مشکل چند علت می تواند داشته باشد.

1_ ممکن است این پارامترها به پرسنل اختصاص داده نشده باشد.

سوال 25 قسمت 1

2_ تیک رسمی پارامتر مورد نظر نخورده باشد.

سوال 25 قسمت 2

3_ تیک نمایش پارامتر مورد نظر نخورده باشد.

سوال 25 قسمت 3

4_ و یا ممکن است محاسبه حقوق اعمال نشده باشد.

سوال 25 قسمت 4

4) چرا در فیش حقوقی موارد بیمه و مالیات نمایش داده نمی شود؟

به چند علت این مشکل می تواند ایجاد شود.

1_ ممکن است تیک مشمول بیمه و مالیات در پارامتر حقوقی فرد مورد نظر نخورده باشد.

سوال 26 قسمت 1

2_ ممکن است جدول مالیاتی تعریف نشده باشد و یا این جدول به پرسنل اختصاص داده نشده باشد.

سوال 26 قسمت دوم

سوال 26 قسمت 2

3_  ممکن است کارفرمایان تعریف نشده باشند و بیمه پرسنل به کارفرمایان اختصاص داده نشده باشد.

سوال 26 قسمت 3

  • سوالات متفرقه از نرم افزار ویسمن

1) اگر به هنگام بازیابی BACKUP پیغام خطای " ACCEEZ TP PAD… " مشاهده شد چه باید کرد؟

برای حل این مشکل می بایست در مسیر نصب نرم افزار روی خود فایل اجرایی ” Mehr.exe ” کلیک راست را فشرده و گزینه ” RUN az ADMINISTRATOR ” را انتخاب نمایید.

2) چرا هنگامی که اتصال به اینترنت قطع می شود، نباید نسخه رایگان نرم افزار را اجرا نمود؟

به این علت که نسخه رایگان نرم افزار به سرور اصلی وصل می شود و برای اجرای آن باید اینترنت فعال باشد. بنابراین اگر اینترنت شما فعال نیست نرم افزار را اجرا نکنید.

3) هنگامی که ارتباط نرم افزار یونیس با دستگاه قطع می شود، چه مواردی را باید چک کرد؟

1_ ابتدا باید بررسی کنید که آیا مشکلی در شبکه وجود دارد یا خیر.

2_ سپس باید آنتی ویروس سیستم بررسی و غیر فعال شود.

3_ مورد دیگری که باید چک شود خاموش بودن fire wall است.

4_ و در آخر تعداد IP ها بررسی شود و فقط باید به یک IP وصل شود.

4) چرا در نسخه های رایگان خطایی با عنوان "برای استفاده بیشتر با پشتیبانی تماس بگیرید" نمایش داده می شود؟

علت بروز این خطا آن است که حجم دیتابیس پر شده و ظرفیت پذیرش اطلاعات جدید را ندارد و باید با پشتیبانی تماس گرفته شود.

5) چرا در قسمت ارتباط با ساعت، زمانی که گزینه شناسایی انتخاب می شود پیغام خطای "ارتباط برقرار نمی باشد" با کدهای خطای 7 و یا 0 نمایش داده می شود؟

در صورتی که کد خطای 7 نمایش داده شود به این معنی و مفهموم است که دستگاه شما در شبکه نیست و یا IP که وارد شده صحیح نمی باشد و با IP دستگاه شما یکی نیست.

در صورتی که کد خطای 0 نمایش داده شود باید با بخش پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.